Rozpoczęcie leczenia – marzec 2017

Przed rozpoczęciem leczenia Ala była w bardzo słabej kondycji oddechowej.

Często zapadała na infekcje – jedna z nich zakończyła się ciężkim zapaleniem płuc z powikłaniami, założeniem tracheostomii i PEGa (żywienie dojelitowe).Bez respiratora mogła oddychać zaledwie 20-30 minut. Następowało stałe pogarszanie kondycji fizycznej i szybka utrata motoryki.

Bardzo słabe odruchy w lewej rączce, w niewielkim stopniu unoszenie prawej. Zanikła zdolność manipulowania paluszkami obu dłoni. Nogi prawie nieruchome, podczas leżenia na plecach zgięte w kolanach rozjeżdżały się na boki. Znacznie osłabły mięśnie karku – Ala przestała całkowicie ruszać główką. Zanikły początki mowy. Była bardzo wiotka.