Gucio został zdiagnozowany w wieku 12 tygodni.
Choruje na SMA typ 1, z dwiema kopiami zapasowymi SMN 2.
Rozpoczął leczenie Spinrazą mając 13,5 tygodnia.